Pravidla ankety

 

 

1. Organizátor

Organizátorem ankety FLEET DERBY – FLOTILA ROKU jsou magazíny Business Car a FLOTILA. Vyhlašovatelem je komunikační agentura IKSS Agency.

Smyslem nestranné ankety je vybrat nejlepší flotilové automobily, produkty a služby. Hlavní důraz je kladen na transparentnost soutěže, kterou pro magazíny organizuje smluvní agentura, se kterou se podepisuje spolupráce pouze na jeden rok. Hlasování odborné poroty v kategorii Flotilové auto roku a Flotilové elektroauto bude zveřejněno na internetu, čímž se vyloučí možnost jakékoli manipulace s hlasovacími lístky.

Nominace flotilových automobilů začíná 1. ledna. Nominace flotilových produktů a služeb začíná v každém lichém roce 1. ledna. Anketa FLEET DERBY – FLOTILA ROKU vybírá nejlepší Flotilové auto roku, Flotilové elektroauto. O těchto prestižních cenách rozhodne odborná porota (nejmenší počet členů je kvůli objektivitě stanoven na 20) v rámci testovacího dne, při kterém budou mít porotci všechny nominované vozy přistaveny k vyzkoušení.

Výběr nejlepších flotilových automobilů v jednotlivých třídách probíhá prostřednictvím internetového hlasování, které se spouští den po testovacích jízdách a končí 31. prosince daného roku.

Všechny výsledky ankety budou vyhlášeny v lednu následujícího roku na slavnostním galavečeru.

 

2. Cíle ankety

 • Zajistit maximální objektivitu ankety

 • Propagovat flotilový trh

 • Podpořit myšlenky optimální správy autoparku

 • Ocenit lídry flotilového trhu

 • Zvýšit standardy výrobků a služeb zaměřených na český flotilový trh

 

3. Pravidla pro přihlašování kandidátů v kategoriích

3.1. Flotilový automobil roku

1. etapa – nominace automobilů

Přihlásit daný automobil může zástupce firmy, který jej nabízí, vyplněním formuláře, který mu byl adresně zaslán. Zástupce firmy může nominovat libovolný počet aut. Současně s přihláškou a nominací automobilů se společnost zavazuje uhradit účastnický poplatek v hodnotě 19 000 Kč. V rámci tohoto poplatku lze nominovat pouze dva automobily. Za každý další nominovaný vůz je stanoven poplatek 12 000 Kč.

Každý nominovaný vůz musí být pro porotce k dispozici v rámci testovacích jízd.

 

Nominované vozy jsou redakcí obou magazínů rozděleny do následujících kategorií.

Vůz do kategorie Flotilové elektroauto si přihlašovatel nominuje sám.

 • Referentské vozy

 • Manažerské vozy

 • SUV vozy a crossovery

 • Užitkové vozy do celkové hmotnosti 3,5 t

 • Flotilové elektroauto roku (hybridy, plug-in hybridy a elektromobily)

 

 

2. etapa – hodnocení přihlášených automobilů na internetu a odbornou porotou

2a) Flotiloví manažeři - internetové hlasování

Čtenáři magazínů Business Car a FLOTILA hlasují na těchto webových stránkách. Každý flotilový manažer po registraci hlasuje pouze jednou. Vybírá pouze jeden automobil z každé automobilové třídy, o kterém si myslí, že je pro vozové parky nejvhodnější. Hlasovat může každý účastník flotilového trhu s výjimkou dodavatelů (zaměstnanců automobilových koncernů, prodejců, dovozců). V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů při hlasování odborné poroty.

 

Hodnotící kritéria:

 • TCO

 • Technická vyspělost automobilu

 • Bezpečnost

 • Jízdní vlastnosti

 • Praktická využitelnost

 • Cena

 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

 

2b) Porotci - odborné hlasování o Flotilové auto roku a Flotilové elektroauto

Flotilové auto roku:

Každý porotce ze všech nominovaných automobilů napříč všemi kategoriemi, kromě kategorie Flotilové elektroauto roku, vybere 3 vozy, které bodově ohodnotí. K dispozici má celkem 10 bodů, které rozdělí tak, aby žádnému automobilu nepřidělil stejný počet bodů, a celkový součet všech bodů u tří nominovaných vozů musí být roven 10.

 

Flotilové elektroauto roku:

U kategorie Flotilové elektroauto roku vybere každý porotce automobil, o kterém si myslí, že je nejlepší. Do kategorie Flotilové elektroauto patří hybridy, plug-in hybridy a elektromobily.

 

Hodnotící kritéria:

 • Celkové TCO

 • Technická vyspělost automobilu

 • Kapacita akumulátorů

 • Dojezd na elektrický pohon

 • Spotřeba pohonných hmot

 • Zůstatková hodnota

 • Vhodnost pro firemní autoparky

 • Cena

 • Hodnota získaná za vynaložené peníze

Vítězem se stává automobil, který obdrží od porotců největší počet bodů v kategorii Flotilové auto roku a automobil, který získá nejvíce hlasů v kategorii Flotilové elektroauto.

V případě rovnosti bodů se přihlédne k počtu bodů v internetovém hlasování. Hlasování jednotlivých porotců bude přístupné a zveřejněné na webových stránkách po ukončení ankety.

 

3.2. Flotilový produkt roku (produkt, služba, technologie)

Titul mohou získat produkty, služby či technologie se zaměřením na flotilový trh. Letošní rok nebude možné produkty a služby nominovat.

 

1. etapa – přihlášení produktů

Přihlásit daný produkt může zástupce firmy, který jej nabízí, vyplněním formuláře, který mu byl adresně zaslán.

Zástupce společnosti může přihlásit více než jeden flotilový produkt (službu nebo technologii). Flotilový produkt musí být jako celek vyráběn/nabízen přihlašující firmou nebo v rámci kapitálové skupiny, do níž daná firma náleží.

Firma musí disponovat ve vztahu k přihlašovanému produktu/službě/technologii kompletními prodejními a distribučními právy. Produkt (služba nebo technologie) nesmí být ve fázi příprav – musí být k dispozici na trhu.

Produkt (služba nebo technologie) musí být k dispozici na českém trhu – nemůže se jednat o produkt, který je k dispozici pouze na trzích mimo Českou republiku. Současně s nominací se společnost zavazuje uhradit poplatek v hodnotě 4500 Kč za jednu nominaci.

 

Kategorie flotilový produkt/ služba:

 • Systémy pro monitorování a správu flotil

 • Finance a pojištění

 • Technologie a inovace

 

2. etapa – hodnocení přihlášených produktů

Odborná porota má k dispozici známky 1-5. Porotci vybírají z každé kategorie produkt/službu roku, přičemž v každém hodnotícím kritériu přidělují danému produktu/službě známku. Takto hodnotí v každé vyhlášené kategorii každý porotce. Ohodnotit musí minimálně 1 produkt/službu známkou 1 až 5 v každé vyhlášené kategorii. Vítězem v dané kategorii je produkt/služba, která získala nejlepší ohodnocení. Pokud bude v dané kategorii nominován pouze jeden nebo dva produkty/služby nebudou takové nominace hodnoceny a oceněny.

 

4. Ceny ankety FLEET DERBY - FLOTILA ROKU

Vítězové ankety budou známi v lednu následujícího roku. Seznam vítězů bude publikován na internetových stránkách a v tištěných magazínech Business Car a FLOTILA. Prezentace ankety proběhne u vybraných mediálních partnerů v tištěné i internetové podobě. Organizátor hlasování je oprávněn udělit také zvláštní cenu.

 

Vítězové ankety budou oceněni trofejemi v oblastech:

 1. Nejúspěšnější Flotilové auto roku – voleno na základě hlasování odborné poroty

 2. Nejúspěšnější Flotilové elektroauto roku voleno na základě hlasování odborné poroty

 3. Flotilové automobily ankety ve vyhlášených kategoriích – na základě internetového hlasování

 4. Nejlepší flotilové produkty a služby voleno na základě hlasování odborné poroty v každém lichém roce

 

5. Všeobecné podmínky

Účastníky mohou být všechny firmy, nabízející zboží, produkt či službu se zaměřením na flotilový trh. Organizátor je oprávněn neakceptovat přihlášky do všech kategorií. Účastí v anketě vyjadřuje přihlášený souhlas s využitím image přihlášené firmy, automobilu organizátorem za účelem propagace ankety, a to i v budoucnu. Otázky těmito pravidly neupravené budou řešeny individuálně.

 

Testovací dny V. ročníku ankety:

Testovací dny IV. ročníku ankety: