Partnerství

 

Generální partner, cena 245 000 Kč bez DPH - exklusivní pozice

Anketa má pouze jednoho generálního partnera.

Začátek spolupráce

 • Logo v tištěných materiálech prezentujících anketu
 • Logo na pozici generálního partnera na stránkách ankety
 • Banner medium rectangle na těchto stránkách v průběhu ankety roku 2018
 • Banner v newsletterech propagující anketu
 • Logo generálního partnera na pozvánce na testovací dny ankety (platí pouze v případě, že je spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)
 • Místo v odborné porotě hodnotící nominované flotilové vozy

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení generálního partnera)
 • Představení generálního partnera moderátorem při zahájení akce
 • Prezentace (10 min. na verbální a technickou prezentaci připravenou generálním partnerem)
 • Logo generálního partnera jako součást všech článků a avíz publikovaných na testovacích dnech a slavnostním vyhlášení ankety
 • Možnost předání propagačních materiálů účastníkům testování vozů

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Logo v reportáži z akce v magazínech Business Car a FLOTILA a na stránkách ankety
 • Logo generálního partnera na 1. straně umístěné pod úvodním slovem šéfredaktora v magazínech Business Car a FLOTILA, které budou vydány k rekapitulaci celé ankety
 • 6 pozvánek na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
 • Prezentace generálního partnera: rozhovor se zástupcem společnosti a zdarma 1/1 strany inzerce v magazínech Business Car a FLOTILA

Hlavní partner, cena 154 000 Kč bez DPH

Začátek spolupráce

 • Logo v tištěných materiálech a newsletterech prezentujících anketu
 • Logo na pozici hlavního partnera na stránkách ankety
 • Full banner na webových stránkách v průběhu ankety roku 2018
 • Logo hlavního partnera na pozvánce na testovací dny ankety (platí pouze v případě, že je spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)
 • Místo v odborné porotě hodnotící nominované flotilové vozy

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení hlavního partnera)
 • Představení hlavního partnera moderátorem při zahájení akce
 • Prezentace (5 min. na verbální a technickou prezentaci připravených hlavním partnerem)
 • Logo hlavního partnera jako součást všech článků a avíz publikovaných na testovacích dnech a slavnostním vyhlášení výsledků ankety
 • Možnost předání propagačních materiálů účastníkům testování vozů

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Logo v reportáži z akce v magazínech Business Car a FLOTILA a na stránkách ankety
 • 4 pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
 • Prezentace hlavního partnera: rozhovor se zástupcem společnosti a zdarma ½ strany inzerce v magazínech Business Car a FLOTILA

Partner, cena 96 000 Kč bez DPH

Začátek spolupráce

 • Logo v tištěných materiálech a newsletterech prezentujících anketu
 • Logo na pozici partnera na stránkách ankety
 • Banner Leaderboard se střídáním na stránkách ankety v průběhu ankety 2018
 • Logo partnera na pozvánce na testovací dny ankety (platí pouze v případě, že je spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)
 • Místo v odborné porotě hodnotící nominované flotilové vozy

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení partnera)
 • Možnost předání propagačních materiálů všem zúčastněným
 • Logo na hlavním billboardu, který bude umístěn na testovacích dnech a slavnostním vyhlášení výsledků ankety
 • Představení partnera moderátorem při zahájení akce

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínech Business Car a FLOTILA a na stránkách ankety
 • 4 pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety
 • Prezentace partnera: komentář, rozhovor se zástupcem společnosti v rámci ankety, max. 500 znaků v magazínech Business Car a FLOTILA.

Vystavovatel, cena 46 000 Kč bez DPH

Začátek spolupráce

 • Logo v tištěných materiálech prezentujících anketu
 • Logo na pozici vystavovatele na stránkách ankety
 • Logo vystavovatele na pozvánce na testovací dny ankety (platí pouze v případě, že je spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)

Testovací dny

 • Výstavní místo (prostor, stánek pro představení partnera)
 • Možnost předání propagačních materiálů všem zúčastněným
 • Představení vystavovatele moderátorem při zahájení akce

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínech Business Car a FLOTILA a na stránkách ankety
 • 2 pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety

Partner kategorie, cena 18 000 Kč bez DPH

Začátek spolupráce

 • Logo v tištěných materiálech prezentujících anketu u dané kategorie automobilů
 • Logo na pozici partnera v dané kategorii na stránkách ankety
 • Logo partnera kategorie na pozvánce na testovací dny ankety (platí pouze v případě, že je spolupráce dohodnuta před tiskem pozvánek)

Testovací dny

 • Představení partnera dané kategorie moderátorem při zahájení akce

Shrnutí testovacích dní, galavečer

 • Umístění loga v reportáži z akce v magazínech Business Car a FLOTILA a na stránkách ankety
 • 2 pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků ankety

 

Testovací dny V. ročníku ankety:

Testovací dny IV. ročníku ankety: